Home

Welkom op de website van Samen 1 Samen Sterk.

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van onze stichting en natuurlijk een agenda met komende activiteiten.

Update vanuit het bestuur

Geachte allen,

U heeft al een tijd niks gehoord van het bestuur. Dit heeft enerzijds te maken met enkele mutaties binnen het bestuur anderzijds ook met het Coronavirus dat de wereld nu al sinds februari in zijn greep heeft.

Laten we beginnen met het belangrijkste. Het gebouw is helaas tot nader order gesloten. We weten dat er maximaal 30 mensen mogen samen komen en dat we afstand kunnen houden etcetera. Het bestuur heeft er echter voor gekozen om duidelijk te zijn in haar keuze en het gebouw te sluiten voor activiteiten tot de zomer van 2021. Dit betekent dus ook dat bijlessen, zang- en dansklasjes en andere vergaderingen en activiteiten niet in het gebouw gehouden kunnen worden.

Daarnaast heeft het bestuur enkele veranderingen ondergaan, de bestuursleden zijn nu:

Voorzitter: Cyril Johan Heijns

Penningmeester: Viren Vishal bachoe

Bestuurslid: Jan Joep Willem van Run-Kvist

Nishall Bhagai en Patricia Viereck hebben het bestuur verlaten. Patricia is bezig met de oprichting van Stichting comité 30 juni/ 1 Juli, in samenwerking met NiNsee. Op deze manier zal de herdenking en de viering van Keti Koti in de Zaanstreek zeer goed gewaarborgd zijn.

Wij hopen dat u allen veilig bent en blijft. Want samen zijn wij 1 en samen zijn wij sterk!

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag